Luiza Stefan

În anii mei de pregătire în profesia de psihoterapeut am învățat despre empatie, acceptare, autenticitate și mi-am pus întrebări referitoare la șlefuirea acestor calități umane și profesionale. Așa l-am descoperit în 2008 pe Marshall Rosenberg și a lui carte „Comunicarea Nonviolentă – un limbaj al vieții”. De atunci, am pus în practică încet, dar sigur, în viața personală și în profesia mea acest model eficient și în același timp profund de conectare interumană. 

Următoarea întrebare a fost cum să dau mai departe oamenilor ideile prețioase și mijloacele practice care m-au ajutat să comunic mai bine cu alții și cu mine însămi. Astfel, am participat, alături de colegi voluntari în Asociația de Comunicare Nonviolentă, la două proiecte Erasmus axate pe diseminarea cunoștințelor teoretice și practice asociate acestui model. În paralel, am început procesul de certificare pentru a deveni trainer de Comunicare Nonviolentă. 


English

During my years of training in psychotherapy I learned about empathy, acceptance, authenticity and I asked myself and others how to refine these human qualities and professional skills. That’s how I discovered in 2008 Marshall Rosenberg and his book `Nonviolent Communication – a language of life`. Since then, I practiced slowly but steady, in my personal and professional life this model, in the same time efficient and deep, for human connection. 

The next question was how to pass on to people these valuable ideas and practical means that helped me to communicate better with others and with myself. Thus, I was involved, together with others colleagues volunteers in the Association for Nonviolent Communication, in two Erasmus projects aiming to disseminate the theoretical and practical knowledge of this model. In parallel, I started the process of certification to become trainer in Nonviolent Communication.

Save

Save

Save

Save